Europejski Raport Narkotykowy 2021

Cannabis w Liczbach

Europejski raport narkotykowy został opublikowany 6 czerwca. Jednak niektóre liczby w nim zawarte odnoszą się do roku 2019. Pandemia koronawirusa w zasadzie nie miała poważnego wpływu na handel narkotykami. Szybko dostosował się on do ograniczeń narzuconych przez pandemię.

Najbardziej problematyczną kwestią w przypadku naturalnych produktów z konopi jest to, że zostały one zafałszowane silnie działającymi syntetycznymi kannabinoidami. Dlatego też agencja wydała ostrzeżenia dotyczące zdrowia publicznego, które przestrzegają przed spożywaniem syntetycznych cannabinoidów.

W 2019 roku państwa członkowskie Unii Europejskiej zgłosiły 326.000 konfiskat żywicy konopi indyjskich w ilości 465 ton oraz 313.000 konfiskat marihuany w ilości 148 ton. Ponadto Turcja zgłosiła 6.200 konfiskat haszyszu w ilości 28 ton oraz 64.000 konfiskat marihuany w ilości 63 ton.

Na podstawie danych z 26 krajów, które przeprowadziły badania ankietowe w latach 2015-2020, szacuje się, że używanie konopi indyjskich wśród mieszkańców Unii Europejskiej w wieku 15-34 lat w ciągu ostatniego roku wynosiło 15,4%, przy czym odsetek ten wahał się od 3,4% na Węgrzech do 21,8% we Francji. Jeśli wziąć pod uwagę wyłącznie osoby w wieku 15-24 lat, wskaźnik używania konopi indyjskich jest wyższy – 19,2% (9,1 milionów) używało tego narkotyku w ciągu ostatniego roku, a 10,3% (4,9 milionów) w ciągu ostatniego miesiąca.

Spośród krajów, które przeprowadziły badania i zgłosiły przedziały ufności od 2018 roku, 9 zgłosiło wyższe wartości, 5 zgłosiło niezmienione wartości, natomiast 2 kraje zgłosiły niższe szacunki w porównaniu z poprzednim porównywalnym badaniem.

Spośród 24 państw członkowskich Unii Europejskiej uczestniczących w badaniach ankietowych ESPAD w 2019 roku przeprowadzonych wśród uczniów w wieku 15-16 lat wskaźnik używania konopi indyjskich w ostatnim roku wahał się od 7% do 23%, przy średniej ważonej wynoszącej 17,3%. Ogólnie rzecz biorąc, rozpowszechnienie spadło w ubiegłym roku z wysokiego poziomu 20,4% w 2011 roku.

Ogólne badania ankietowe populacji wskazują na to, że około 1,8% osób dorosłych w wieku 15-64 lat w Unii Europejskiej, z których większość (61%) ma mniej niż 35 lat, używa konopi indyjskich codziennie lub prawie codziennie i używało tego narkotyku przez co najmniej 20 dni w ciągu ostatniego miesiąca.

W 2019 roku około 111.000 osób w Europie uczestniczyło w specjalistycznym leczeniu uzależnienia od narkotyków z powodu problemów związanych z używaniem konopi indyjskich (35% wszystkich zgłoszeń na leczenie); spośród nich około 62.000 osób rozpoczęło leczenie po raz pierwszy.

W 24 krajach, dla których dostępne są dane, całkowita liczba pierwszych terapii w związku z problemami związanymi z konopiami indyjskimi wzrosła w latach 2009-2019 o 45%.

Piętnaście krajów zgłosiło w latach 2009-2019 wzrost, a dwa zgłosiły wzrost w ubiegłym roku (2018-19). Ogólnie rzecz biorąc, 51% osób, które w 2019 roku poddały się leczeniu podstawowemu z powodu konopi indyjskich, zgłosiło codzienne używanie narkotyku w ciągu ostatniego miesiąca.

Marihuana była najczęściej zgłaszaną substancją przez sieć Euro-DEN Plus w 2019 roku. Konopie indyjskie występowały w 26% przypadków ostrej toksyczności narkotyków w 23 szpitalach w 17 krajach należących do sieci, zazwyczaj razem z innymi substancjami.

Oceń
[Głosy: 5 Ocena: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © SeedBay.info - O nasionach konopi indyjskich wiemy wszystko. SeedBay, czyli kupuj z nami Pewnie swoje nasiona marihuany, konopi.