USA Uwolniły i Uniewinniły 2,5 Miliona Marihuanowych Delikwentów

Legalizacja marihuany zawsze prowadzi do wielu zmian w sposobie obchodzenia się z tą rośliną. Ludzie mogą legalnie posiadać pewne ilości marihuany, spożywać je w miejscach publicznych, przestrzegając przy tym wyznaczonych zasad, a także w ograniczonym zakresie uprawiać rośliny konopi indyjskich we własnych czterech ścianach do prywatnego użytku.

Legalizacja marihuany wprowadza również zmiany jeśli chodzi konsumentów i posiadaczy konopi indyjskich, którzy w przeszłości zostały za to skazane. Jak pokazuje przykład Stanów Zjednoczonych, mimo że takie osoby zostały wpisane do rejestru przestępstw lub zostały aresztowane, po legalizacji marihuany wymiar kary podlega ponownej ocenie ex post, co prowadzi nawet do zwolnienia z więzienia. Urzędujący obecnie w UDA prezydent Joe Biden opowiadał się za tym, by ludzie nie byli dłużej przetrzymywani w więzieniach za posiadanie marihuany.

Od czasu postępującej legalizacji w Ameryce, w ciągu ostatnich kilku lat i dzięki coraz większemu postępowi, około 2,5 miliona ludzi skorzystało z wyegzekwowanych zwolnień i ułaskawień, mogąc bez żadnych ograniczeń powrócić do normalnego życia.

Masowe Ułaskawienia w Maryland

Ostatnim stanem, który zgodził się na ułaskawienie zwykłych, ale skazanych użytkowników marihuany, jest Maryland. W czwartym tygodniu czerwca ogłoszono, że gubernator Wes Moore realizuje plan cofnięcia ponad 175 000 wyroków skazujących za posiadanie marihuany lub innych narzędzi do tego celu. Jednak wpisy nie są trwale usuwane z rejestru karnego, co czasami było powszechne w innych stanach USA. Maryland jest ostatnim stanem, który ogłosił masowe ułaskawienia dla osób skazanych za przestępstwa związane z marihuaną.

Dzieje się tak w czasie, gdy Amerykanie zmagają się z problemem przywrócenia zniszczonego przez dziesięciolecia wojny z narkotykami życia. W końcu często dochodziło do sytuacji, w której w egzekwowaniu prawa przeważały cechy rasistowskie, a osoby rasy innej niż biała z powodu sytuacji prawnej cierpiały znacznie bardziej, chociaż badania wykazały, że obie populacje spożywały marihuanę w podobnym stopniu. Często utrudniało to tym osobom powrót do społeczeństwa i znalezienie pracy.

Kropla Wody Na Gorącym Kamieniu

Nawet jeśli 2,5 miliona ułaskawień brzmi jak ogromna liczba, nie możemy zapominać o szkodach, jakie wyrządziły dziesiątki lat karania osób zażywających konopie indyjskie. Na stronie voanews.com Paul Armentano, zastępca dyrektora NORML, wskazuje, że w ciągu ostatnich 50 lat ponad 30 milionów Amerykanów zostało aresztowanych za marihuanę na szczeblu stanowym lub lokalnym. Ludzie ci często byli pozbawiani swobód obywatelskich, które w idealnym przypadku odzyskaliby po ułaskawieniu.

Dotyczy to m.in. prawa do głosowania, zasiadania w ławie przysięgłych czy też prawa do posiadania broni. Całkowite usunięcie wszystkich zapisów dotyczących wyroku skazującego będzie miało jeszcze większy wpływ na osoby, których to dotyczy. Może to, między innymi, doprowadzić do ponownego otwarcia drogi do otrzymania państwowych dotacji na naukę, kwalifikowania się do otrzymania mieszkania socjalnego oraz do umożliwienia rodzicom wzięcia udziału w zajęciach szkolnych swoich dzieci. Wszystkie rzeczy, które były zakazane osobom skazanym na mocy poprzednich zasad.

Nie Jest To Łatwa Droga

Jak wspomniano, prezydent Joe Biden zarządził już kilka akcji ułaskawienia dla osób skazanych za posiadanie narkotyków na terytorium Stanów Zjednoczonych lub w Dystrykcie Kolumbii. Nie jest jednak do końca jasne, ile osób faktycznie skorzystało z tego oficjalnego żądania. Aby udowodnić swoje ułaskawienie, osoby, których to dotyczy, muszą wystąpić o zaświadczenie, ale do czerwca tego roku złożyło je jedynie nieco ponad 200 osób. Często, pomimo nakazu prawa, sąd nadal potrzebuje nakazu usunięcia z rejestru karnego, chociaż Oregon oferuje to wraz z ułaskawieniami, a procedura w Maryland nieco ułatwia wykonanie tego usunięcia.

Urzędnicy wykonawczy, tacy jak burmistrzowie, gubernatorzy i prezydent, mogą udzielać ułaskawień z własnej inicjatywy, ale stosunkowo niewielu urzędników wykonawczych udzielało ułaskawień na tak szeroką skalę, jak w Maryland. Do tej pory stało się to tylko w Massachusetts, Nevadzie, Oregonie, Birmingham, Alabamie i Kansas City w Missouri. W Maryland postanowienie o usunięciu na żądanie zostało włączone, gdy mieszkający tam wyborcy podczas głosowania w 2022 roku zdecydowali o legalizacji marihuany. Niemniej jednak przepisy często wymagają, aby osoby skazane złożyły wniosek o usunięcie z rejestru karnego. A to może być czasochłonnym postępowaniem i może wymagać pomocy adwokata.

Badanie przeprowadzone przez profesorów University of Michigan Law School w 2020 roku wykazało, że mniej niż 7% osób, które kwalifikowały się do uzyskania bezkarności, również ją otrzymało, gdyż większość nie złożyła wymaganego wniosku. 2,5 miliona osób, które skorzystały z ułaskawień w ostatnich latach, to tylko wierzchołek góry lodowej. W innych okolicznościach może być ich znacznie więcej.

Oceń
[Głosy: 0 Ocena: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © SeedBay.info - O nasionach konopi indyjskich wiemy wszystko. SeedBay, czyli kupuj z nami Pewnie swoje nasiona marihuany, konopi.