Nowy Limit THC Dla Niemieckich Kierowców

Przez wiele lat w Niemczech osoby zażywające konopie indyjskie obawiały się, że zostaną złapani za jazdę po marihuanie i stracą prawo jazdy pomimo odpowiedzialnego postępowania. Wtedy to dopuszczalny limit THC we krwi to była najmniejsza wykrywalna wartość, czyli 1 nanogram na mililitr, którą można było wykryć we krwi nawet po tygodniach abstynencji.

Po tym, jak ustawa o legalizacji konopi indyjskich w końcu uwolniła konsumentów od odpowiedzialności karnej, i już wcześniej kilka organów domagało się wyższych limitów dotyczących konopi indyjskich i prawa ruchu drogowego, rząd Niemiec w końcu podjął działania. W czwartek 6 czerwca 2024 roku wartość graniczna THC dla kierowców została podniesiona do 3,5 nanograma, co gwarantuje konsumentom pewną swobodę, a wszystkim pozostałym użytkownikom dróg niezbędny poziom bezpieczeństwa.

Niemiecki Bundestag uchwalił ustawę Koalicji Rządzącej dotyczącą podniesienia dotychczasowego limitu THC, który w przeszłości zawsze wiązał się z problemami dla osób zażywających konopie indyjskie. Nawet jeśli ludzie zostali poddani badaniom moczu lub krwi po tygodniach konsumpcji podczas kontroli ruchu drogowego, z powodu powolnego rozkładu THC w organizmie można było regularnie wykryć wystarczającą ilość, co często prowadziło do utraty prawa jazdy. Biorąc pod uwagę, że limit ten został podniesiony do 3,5 nanograma na mililitr krwi, należy wykluczyć możliwość nakładania kar na odpowiedzialnych kierowców, w przypadku których nie można uzasadnić pogorszenia bezpieczeństwa jazdy.

Już w marcu interdyscyplinarna grupa robocza ministra transportu Volkera Wissinga zaproponowała zastosowanie wartości granicznej dla THC podobnej do 0,5 promila alkoholu i odpowiednie dostosowanie ustawy o ruchu drogowym (StVG). Już prawie dwa lata temu eksperci poruszyli podobną kwestię, ponieważ dotychczasowe karanie osób zażywających konopie indyjskie w transporcie drogowym oznaczało niewłaściwe ich traktowanie. W końcu chodzi o to, aby karać osoby nietrzeźwe i naprawdę pod wpływem.

Nowy Limit THC Porównywalny z Limitem Dla Alkoholu

Jak poinformował portal lto.de, nowy limit jest porównywalny z poziomem alkoholu wynoszącym 0,2 promila, co do którego nie przewiduje się wzrostu ryzyka podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych. Ponadto wartość graniczna wynosząca 3,5 nanograma znajdowałaby się znacznie poniżej progu wynoszącego 7 nanogramów, przy czym nie można już wykluczyć zagrożenia dla bezpieczeństwa drogowego.

W związku z tym osoby, które w przyszłości umyślnie lub w wyniku zaniedbania zostaną poddane kontroli i będą miały we krwi 3,5 nanograma THC lub więcej podczas prowadzenia pojazdu, nadal będą podlegać karom. Zgodnie z doniesieniami, zazwyczaj oznacza to grzywnę w wysokości 500 euro i miesięczny zakaz prowadzenia pojazdów. Ponadto ustawodawca zadbał o to, aby konsumenci nie mieszali spożywania alkoholu i konopi indyjskich.

Jeśli zostanie przekroczony limit 3,5 nanograma THC we krwi i jednocześnie zostanie zbadana obecność alkoholu, to kierowcy grozi grzywna w wysokości 1000 €, a dla osób poniżej 21 roku życia oraz tych, którzy znajdują się w okresie próbnym, nowo ustalony limit THC nie ma zastosowania, bowiem w tej grupie obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz marihuany. Bezpośrednio w tym przypadku zostanie nałożona grzywna w wysokości 250€.

Wyjątek Dla Pacjentów Stosujących Medyczną Marihuanę

Osoby zażywające konopie indyjskie w celach medycznych mogą nadal prowadzić, mimo że limit 3,5 nanograma może zostać przekroczony. Jeżeli poziom THC wynika z „właściwego zażycia leku przepisanego na konkretny przypadek chorobowy”, nie dochodzi do wykroczenia. W przyszłości, aby dowiedzieć się, w jakim stopniu kierowca jest pod wpływem wcześniejszej konsumpcji, będą przeprowadzane testy śliny. Jeśli jednak dana osoba będzie wyraźnie wykazywała stan upojenia, w przypadku negatywnego wyniku testu wymagane będzie również badanie krwi.

Według panelu ekspertów, najsilniejsze skutki działania marihuany mogą wystąpić po 20-30 minutach od spożycia, co ma znaczenie dla bezpieczeństwa. Jednak po trzech do czterech godzin po zażyciu marihuany efekt zanika. Gdyby konsumenci spożywali ją rzadko – mniej więcej raz w tygodniu – można by się spodziewać, że stężenie THC we krwi spadnie już po kilku godzinach. Tylko przy częstym spożywaniu substancja czynna pozostanie wykrywalna po kilku dniach lub nawet tygodniach, ponieważ THC gromadzi się w organizmie użytkownika.

Co Na To Politycy

Podczas gdy politycy z koalicji rządzącej zdają sobie sprawę, że w końcu podjęto próbę znalezienia sprawiedliwego uregulowania dla wszystkich użytkowników dróg, którzy mogą w sposób odpowiedzialny korzystać ze swoich środków spożywczych, partia CDU sprzeciwia się takim zmianom. Członek partii CDU Florian Müller mówił o „czarnym dniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego” i uważa za absurdalne, że osoby zażywające konopie indyjskie powinny być traktowane na równi z osobami pijącymi alkohol. Również minister spraw wewnętrznych Bawarii Joachim Herrmann z partii CSU nie jest zadowolony z podniesienia limitu THC. Na stronie internetowej Bawarskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Sportu i Integracji uważa, że już sama legalizacja była złym krokiem.

„Nawet teraz tak drastyczne złagodzenie zasad obowiązujących kierowców jest bardzo niebezpieczne dla bezpieczeństwa drogowego”, mówi Herrmann. Jego zdaniem należy się obecnie spodziewać „znacznego wzrostu liczby jazd pod wpływem narkotyków i zwiększonego ryzyka wypadków”. Dla Herrmanna bezpieczeństwo drogowe jest absolutnym priorytetem, dlatego zmiana ustawy o ruchu drogowym w takim zakresie wymaga zgody poszczególnych Landów. W związku z tym uważa on, że na forum Bundesratu należy zdecydowanie zabiegać o to, by dawnej wartości granicznej nie można było złagodzić, lecz ją utrzymać. Zapowiedział również konsekwentne kontrole drogowe.

Oceń
[Głosy: 0 Ocena: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © SeedBay.info - O nasionach konopi indyjskich wiemy wszystko. SeedBay, czyli kupuj z nami Pewnie swoje nasiona marihuany, konopi.