Związek Spożywania Narkotyków z Chorobami Serca

Ryzyko Chorób Sercowo-Naczyniowych Wzrasta Wraz z Liczbą Stosowanych Narkotyków

Im więcej narkotyków jest spożywanych, tym większe jest ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia w młodym wieku.


W naczyniach krwionośnych naszego ciała stale krąży kilka litrów krwi. Zator spowodowany przez złogi na ścianach naczyń krwionośnych szybko prowadzi do zmniejszenia dopływu krwi do dotkniętego regionu ciała i może mieć poważne konsekwencje, takie jak zawał serca lub udar mózgu.

Ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia wzrasta wraz z wiekiem. Jednak styl życia może odgrywać kluczową rolę w zwiększaniu ryzyka nawet w młodym wieku. Wiadomo, że alkohol i tytoń uszkadzają naczynia krwionośne. Badania sugerują, że nielegalne narkotyki również przyczyniają się do chorób układu krążenia. W najnowszym badaniu zespół badawczy z USA sprawdził, jak wysokie jest ryzyko przedwczesnego zachorowania w przypadku zażywania legalnych i nielegalnych narkotyków.

Jeśli mężczyźni przed 55 rokiem życia i kobiety przed 65 rokiem życia cierpią na choroby układu krążenia, to jest to klasyfikowane jako przedwczesne. Przed 40 rokiem życia choroba jest uważana za skrajnie przedwczesną.

Zespół badawczy miał dostęp do dużej amerykańskiej bazy danych na temat zdrowia. Do badania włączono dane pochodzące od około 135.000 pacjentów, u których wystąpiła przedwczesna choroba sercowo-naczyniowa. Dla porównania wykorzystano dodatkowe dane pochodzące od około 1,1 miliona pacjentów z nieprzedwczesną chorobą układu sercowo-naczyniowego.

Kobiety Są Bardziej Narażone Niż Mężczyźni

Wyniki badań opublikowane w czasopiśmie Heart wskazują, że każde użycie substancji zwiększa ryzyko przedwczesnej lub bardzo przedwczesnej choroby sercowo-naczyniowej o 1,5 do 2 raza. W szczególności stosowanie narkotyków zwiększa ryzyko o około 3 razy. Uwzględniono wpływ innych czynników ryzyka, takich jak nadciśnienie tętnicze czy cukrzyca. Wszystkie badane substancje niezależnie przyczyniły się do zwiększenia ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, przy czym najsilniejszy wpływ miały amfetamina i marihuana.

Zgodnie z wynikami ryzyko wzrasta przede wszystkim wraz z liczbą spożywanych substancji. Pacjenci, którzy stosowali cztery lub więcej narkotyków mieli 6- do 8-krotnie zwiększone ryzyko wystąpienia zarówno przedwczesnej, jak i skrajnie przedwczesnej choroby sercowo-naczyniowej.

Analiza podgrup wykazała również, że kobiety są bardziej narażone niż mężczyźni. W przypadku kobiet, zespół badawczy obliczył 2- do 7-krotnie zwiększone ryzyko przedwczesnej lub bardzo przedwczesnej choroby sercowo-naczyniowej. U mężczyzn ryzyko to było zwiększone tylko 1 do 3-krotnie.

Przyspieszone Starzenie Się

W tym samym numerze czasopisma, Wayne Orr i dwóch innych naukowców z Uniwersytetu Stanowego Lousiana wskazują, że zaburzenia związane z używaniem substancji są prawdopodobnie ogólnie związane z przyspieszonym starzeniem się naczyń krwionośnych, przyczyniając się do przedwczesnej choroby sercowo-naczyniowej. Użytkownicy powinni być świadomi poważnych konsekwencji zdrowotnych, na jakie narażeni są nie tylko w przypadku ostrego przedawkowania.

Oceń
[Głosy: 2 Ocena: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © SeedBay.info - O nasionach konopi indyjskich wiemy wszystko. SeedBay, czyli kupuj z nami Pewnie swoje nasiona marihuany, konopi.